Γιόγκα – Μια παγκόσμια κουλτούρα

Η γιόγκα είναι πανάρχαια, παγκόσμια κουλτούρα μέσω της οποίας μπορεί κάποιος να ξεπεράσει τους προσωπικούς του περιορισμούς, να επιφέρει αρμονία και ισορροπία στο σώμα, στο νου και στο πνεύμα και να αφυπνίσει το λανθάνον δυναμικό μέσα του. 
Οι Ινδοί σοφοί ανέπτυξαν και τελειοποίησαν τη παράδοση της αυτοπαρατήρησης με σκοπό την εξερεύνηση της εσώτερης ύπαρξης. Μέσω της καλλιέργειας της διαίσθησης, ανακάλυψαν πολλά μυστικά για τη ζωή. Μεταδίδοντας τη γνώση προφορικά μέσω της σχέσης γκούρου-μαθητή, η απέραντη γνώση της γιόγκα πέρασε από γενιά σε γενιά ως μια ζωντανή παράδοση και επιστήμη. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν και εδραιώθηκαν συστηματικά δια μέσω των αιώνων αρκετές σχολές με διάφορες τεχνικές και φιλοσοφίες. Η λέξη γιόγκα προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη ‘Yug’ που σημαίνει ένωση. Στην πράξη, η γιόγκα είναι μια συστηματική σειρά τεχνικών που βήμα-βήμα αναπτύσσουν και μετασχηματίζουν τη προσωπικότητα. Όποιος κάνει γιόγκα, αναπτύσσει υγεία και ζωτικότητα, αποκτά δύναμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της καθημερινότητας ενισχύοντας συγχρόνως την εσωτερική και εξωτερική αρμονία και ισορροπία. Αναπτύσσει ευεξία απομακρύνοντας το άγχος, την ένταση και την ανησυχία στο φυσικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο. Καθώς κανείς εμβαθύνει στη πρακτική, αρχίζει να αφυπνίζει το λανθάνον δυναμικό, που κορυφώνεται στο τελικό στόχο και σκοπό της γιόγκα, στην ένωση με τον αληθινό Εαυτό, ή όπως αποκαλείται, απελευθέρωση, υπέρβαση, σάμαντι, νιρβάνα ή μούκτι. 

All copyrights reserved © 2019 – Powered & Developed by DataTech