Το Κέντρο Γιόγκα Καβάλας εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο και συμμορφούμενο στο νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR, EE 2016/679) που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες διατηρούν βάσεις δεδομένων, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, μεταβιβάζει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος και δεν τα κοινοποιεί σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων σχετικής νομικής υποχρέωσης


Βασιλική Καραχριστιανίδου
Σηλυβρίας 4
5ος Όροφος
65403, Καβάλα, Ελλάς
2510 839417 / 6937-675104

atmaratna@gmail.com
info@yogacenter.gr

All copyrights reserved © 2019 – Powered & Developed by DataTech